top of page
90685917_219625845807135_398202668450421

 

Jeg er i utgangspunktet sangutdannet fra  musikkonservatoriet  i Oslo, og fra Complete Vocal Institute i København (CVI). Etter å ha arbeidet som sanglærer i mange år, både i kulturskole og på musikklinje på videregående, tok jeg master i logopedi ved NTNU. 

Logopedi og sang er en fin kombinasjon, med mye felles fagstoff. Sang, musikk og rytme er nyttige verktøy i møte med språk - og talevansker m.m. Selv om jeg ikke underviser i sang lenger, så synger jeg fremdeles, både fra scenen og sammen med afasiklienter og i Parkinsongrupper.   

Logoped
Sissel Gjerland Ekra

"Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted,
må man først og fremst passe på å finne ham der
hvor han er, og begynne der.

Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst....."


Sitat fra Søren Kirkegårds, ord om Hjelpekunst.

bottom of page