top of page

Logoped for voksne 

Fysiske og digitale timer

Fagområder

 

  • AFASI - språkvanske

  • Dysartri - talevanske

  • Taleapraksi - talevanske

  • Stemmevansker - funksjonelle, organiske og nevrologiske

  • Taleflytvansker - stamming

  • Stemmebåndspareser

  • Dysfagi - svelgvansker

  • EILO  

  • Pust 

Hjerneslag og Parkinsondiagnose er kanskje de hyppigste årsaker til at man som voksen søker logoped. Vi logopeder arbeider mye med stemmetrening med Parkinsonpasienter eller med ulike språk- og talevansker etter hjerneslag. 

bottom of page