top of page

Logopedens fagområder

Logopedens fagområder kan deles  inn i følgende fagfelt:

  • Språkvansker - afasi

  • Talevansker -  dysartri, tale apraksi, taleflytvansker(stamming)  og artikulasjonsvansker.

  • Stemmevansker - funksjonelle og organiske og stemmebånds parese

  • Svelgevansker - dysfagi

Ulike diagnoser og tilstander som kan ha nytte av logopediskbehandling

Hjerneslag, Parkinson, recurrensparese, stamming, ALS, Huntington, ulykker, sykdom og traumer som har påvirket språk, tale, stemme, eller svelg. 

Parkinson gruppe:
Pr i dag er det en aktiv behandlende gruppe med stemmetrening for Parkinson. Januar 2023 er det stemmegrupper på Ål og Nesbyen.Ingen på Kongsberg forløpig.

Ta kontakt om du ønsker å delta i en slik gruppe, eller vil ha informasjon.

bottom of page