Logopedens fagområder

Logopedens fagområder kan deles  inn i følgende fagfelt:

  • Språkvansker - afasi

  • Talevansker -  dysartri, tale apraksi, taleflytvansker(stamming)  og artikulasjonsvansker.

  • Stemmevansker - funksjonelle og organiske og stemmebånds parese

  • Svelgevansker - dysfagi

Ulike diagnoser og tilstander som kan ha nytte av logopediskbehandling

Hjerneslag, Parkinson, recurrensparese, stamming, ALS, Huntington, ulykker, sykdom og traumer som har påvirket språk, tale, stemme, eller svelg. 

Parkinson gruppe:
Pr i dag er det en aktiv behandlende gruppe med stemmetrening for Parkinson. Den er på Ål. Det er ønskelig å starte opp en gruppe på Nesbyen.

Ta kontakt om du ønsker å delta i en slik gruppe, eller vil ha informasjon.