Hvordan henvise til logoped

Du kan benytte skjema for tilvising til spesialist på HELFO sin nettside. (05-04.21)

Tilvising til spesialist (05-04.21), nynorsk (PDF)Du kan også skrive en personlig henvisning med nødvendig informasjon om henvisningsårsak, diagnose, kort oppsummering av event epikrise, fult fødselsnummer, adresse til pasient og kontaktinformasjon. 

Det er ikke egenandel på logopedtimer.


Nytt regelverk!
Fra januar 2022 trenger ikke lege å fornye henvisningen etter 25 behandlinger slik som tidligere. Behandler bærer ansvar for hvor lenge behandling er nødvendig.

 

Rett til privat logoped

Dersom kommunen ikke har eget logopedtilbud kan det henvises til privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekker utgifter til behandling hos privatpraktiserende logoped. (Folketrygdloven kap. 5§ 5-10)

Til institusjonene

Hallinglogopeden er tilgjengelig for institusjonene i Hallingdal og kan bistå med undervisning og veiledning, retta mot helsepersonell, eller ved å bistå helsepersonell i enkeltsaker med bruker rundt bl.a. kommunikasjon, svelg og tale. Ta kontakt!

Nyttige lenker