top of page

Hvordan henvise til logoped

Leger kan benytte skjema for tilvising til spesialist på HELFO sin nettside. (05-04.21)

Tilvising til spesialist (05-04.21), nynorsk (PDF)


Det kan også skrives henvisning i form av brev med nødvendig informasjon som henvisningsårsak, diagnose, kort oppsummering av event epikrise, fult fødselsnummer, adresse til pasient og kontaktinformasjon. 

Det er ikke egenandel på logopedtimer. 

Rett til privat logoped

Dersom kommunen ikke har eget logopedtilbud kan det henvises til privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekker utgifter til behandling hos privatpraktiserende logoped. (Folketrygdloven kap. 5§ 5-10)


Nytt regelverk!Fra januar 2022 trenger ikke lege å fornye henvisningen etter 25 behandlinger slik som tidligere. Behandler bærer ansvar for hvor lenge behandling er nødvendig.

Nyttige lenker
bottom of page