top of page

Hvordan henvise til logoped

Leger kan benytte skjema for tilvising til spesialist på HELFO sin nettside. (05-04.21)

Tilvising til spesialist (05-04.21), nynorsk (PDF)

Det kan også skrives henvisning i form av brev med nødvendig informasjon som henvisningsårsak, diagnose, kort oppsummering av event epikrise, fult fødselsnummer, adresse til pasient og kontaktinformasjon. Fint om du som henviser har med ditt HPR nr.

Det er ikke egenandel på logopedtimer.

Henvisning kan sendes pr. post til logoped, eller klient/pasient kan ta den med til første konsultasjon. 

Rett til privat logoped

Dersom kommunen ikke har eget logopedtilbud kan det henvises til privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekker utgifter til behandling hos privatpraktiserende logoped. (Folketrygdloven kap. 5§ 5-10)
 

Nyttige lenker
bottom of page