top of page

TIMEAVTALE

Ring: 48217774 

Mail: sissel.gjerland.ekra@gmail.com


Jeg svarer ikke på tlf.når jeg har klienter. Om du ikke får svar, så prøv igjen senere.

Alle som har behov for time hos logoped trenger henvising fra lege eller spesialist.

En logopedtime varer vanligvis mellom 30 til 60 min. og tilpasses den enkelte klient. Ved undersøkelse, kartlegging, kan det bli noe mer. Timene er enetimer.

Har du Parkinson vil du få tilbud om gruppetimer. Man kan være inntil 8 personer i en gruppe. Stemme-trening i gruppe er både morsomt og effektivt.

bottom of page