top of page
Hallinglogopeden har skiftet navn til
Logoped Sissel Gjerland Ekra og har flyttet kontoret fra Ål i Hallingdal til Kongsberg hvor hun tar i mot klienter.

Logoped Sissel følger fremdeles opp klienter i Hallingdal, men hovedsaklig med telelogopedi. l tillegg drar hun til Hallingdal en gang i måned for å følge opp klientene med fysisk konsultasjon.
bottom of page